REKLAMA


stopka Patrona ROTH

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków


data aktualizacji: 22-07-2019, 07:55

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest działaniem, mającym na celu ochronę środowiska naturalnego, czyli proekologicznym. W ostatnich latach takie działania są promowane przez państwo. Unia Europejska przeznacza na ten cel ogromne środki finansowe. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest przedsięwzięciem, które wymaga zaangażowania dużej sumy pieniędzy. Istnieją jednak możliwości pozyskania funduszy na ten cel z kilku źródeł. 

 

Przeczytaj koniecznie >> Ścieki w domu - jak zagospodarować

 

 Sotralentz - przydomowa oczyszczalnia ścieków

 

Środki na dofinansowanie inwestycji, jaką jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, mogą pochodzić przede wszystkim z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pod warunkiem, że posiada on fundusze przeznaczone na ten cel. Jednakże  uzyskanie dofinansowania dla pojedynczej oczyszczalni jest bardzo trudne, ale rozwiązaniem tego problemu jest prowadzenie przez gminę specjalnego programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W takim przypadku urzędy gmin otrzymują zewnętrzne dotacje  z funduszy unijncyh na programy wspierające rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej, w ramach których budowane są oczyszczalnie. Jednak takie programy mogą realizować tylko te gminy, które zlokalizowane są na obszarach, gdzie zabudowa jest w znacznym stopniu rozproszona i z tego powodu nieopłacalna jest budowa sieci kanalizacyjnej. Nie każda gmina posiada środki na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. O tym, czy konkretna gmina dysponuje odpowiednimi funduszami na ten cel, możemy dowiedzieć się ze strony internetowej danej gminy lub bezpośrednio w wydziale ochrony środowiska urzędu gminy.

 

 

Procedura ubiegania się o otrzymanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków składa się z nastepujących etapów:

 

  • Wypełnienie wniosku o uzyskanie dotacji. Wniosek ten powinnien być wypełniony według formularza, który jest dostępny w urzędzie gminy lub na stronie internetowej tego urzędu.
  • Złożenie oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sytuacji, gdy występują współwłaściciele, to trzeba ponadto uzyskać ich zgodę.
  • Złożenie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie gminy, od której chcemy zyskać dotację.
  • Posiadanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • Okazanie kopii zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych.


Wnioski o otrzymanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków są składane w odpowiednich terminach, określonych przez gminę. O tym komu zostanie przyznana dotacja decyduje zazwyczaj kolejność składania wniosków. Jednak, aby taki wniosek mógł być pozytywnie rozpatrzony musi być kompletny oraz powinny być do niego dołączone wszystkie wymagane załączniki. Gmina przyznaje dofinansowanie do czasu wyczerpania się środków przeznaczonych na ten cel. Wysokość kwoty dofinansowania określa jednostka samorządowa, o może ona nawet sięgać 80% wielkości inwestycji. W terminie 30 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku, między wnioskodawcą a jednostką samorządową następuje zawarcie umowy, która jest potwierdzeniem przyznania dotacji. Wypłata środków z dotacji następuje po zakończeniu realizacji inwestycji, jaką jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Koniecznością jest więc dysponowanie własnymi środkami.

 

 

Aby środki z przyznanej dotacji zostały nam wypłacone należy przedstawić jednostce samorządowej poniższe dokumenty:

 

  • dokumenty potwierdzające wykonanie przewidziane wcześniejszą umową.
  • dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • kopie faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzające poniesione koszty.


W sytuacji, gdy nie otrzymamy dotacji od jednostki samorządowej, to możemy skorzystać z kredytów i pożyczek preferencyjnych. Kredyty preferencyjne są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska, który wypełnia swoje cele statutowe, a także współpracuje przy tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz producentami oczyszczalni. Preferencyjnych kredytów mogą także udzielać odpowiednie instytucje wspierające ochronę środowiska, takie jak: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EWRWP), Fundusz Mikro (FM), Fundusz Wspomagania Wsi (FWW).

 

Obecnie na rynku jest szereg firm oferujących gotowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone dla gospodartw domowych.

Biologiczna, hybrydowa oczyszczalnia ścieków Micro-Step Twinbloc, której  technologia oczyszczania oparta jest o metodę osadu czynnego oraz złoża nieruchomego realizowanego w reaktorze SBR.
 
Oczyszczalnia Micro Step Twinbloc Roth
fot.: Roth
W oczyszczalni OPmicroMBBR została zastosowana biologiczna metoda oczyszczania ścieków z zastosowaniem ruchomego złoża napowietrzanego. Dodatkowo wyposażona jest w urządzenia automatyki i sterowania. Oczyszczalnie OPmicroMBBR Gama Plastic
fot.: Gama Plastic
Przydomowa oczyszczalnia ścieków PipeLife działająca na zasadzie drenażu rozsączającego, ze wstępnym oczyszczaniem ścieków w osadniku gnilnym. Całość składa się z osadnika gnilnego PE z filtrem, studzienki rozdzielającej PE, rur rozdzielczych PP-B, rur rozsączających PP-B i przewodów wentylacyjnych PP-B zakończonych wywiewkami oraz geowłókniny. przydomowa oczyszczalnia ścieków PipeLife
fot.: PipeLife

Oczyszczalnia BIO EASY FLOWOczyszczalnia BIO EASY FLOW jest jednokomorową oczyszczalnią biologiczną, w której procesy oczyszczania przebiegają cyklicznie. W oczyszczalniach BIO EASY FLOW na wypływie zastosowano pompę, która pozwala odprowadzić lub zagospodarować ścieki niezależnie od poziomu wody gruntowej i rodzaju gruntu.
 

 

fot.: HABA RL

 

 

MOŻE ZAINTERESUJE CIĘ RÓWNIEŻ:



 

Opracowanie: Redakcja
Żródło: Sotralentz
Zdjęcia: Roth, Gama Plastic, HABA RL, PipeLife

Zobacz więcej treści z działu: przydomowe oczyszczalnie
Zobacz więcej treści z działu: instalacje sanitarne

PARTNERZY

Geberit     KOLO   logo VABO   Werit Ferdom     Akra Pipelife   Eko-Bio Grupa ArmaturaSanSwiss       Nibco Invena     logo Wilo Intersoft     CED'OR    SFA Poland Sp. z o.o.   Setma UponorRoth Polska

NAJNOWSZE ZDJĘCIA W GALERII

Aplikacja mobilna Dimplex
Aplikacja mobilna Dimplex
DHW 400+ pompa ciepła do c.w.u. z regulacją cyfrową Dimplex
DHW 400+ pompa ciepła do c.w.u. z regulacją cyfrową Dimplex
Duża pompa ciepła - System M
Duża pompa ciepła - System M
Nagroda German Design Award 2018 dla pompy ciepla Dimplex
Nagroda German Design Award 2018 dla pompy ciepla Dimplex

GORĄCE TEMATY

PORADNIK

NASZE SERWISY