REKLAMA

Rozwiązania ekologiczne do instalacji domowych


data aktualizacji: 22-09-2017, 09:55

W ostatnich latach rośnie nacisk na ekologię w budownictwie. Nie tylko osoby budujące dom, ale również już go posiadające, poszukują nowinek ekologicznych możliwych do zastosowania w różnego typu instalacjach domowych: wodnych, gazowych, olejowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, oświetleniowych oraz zasilanych energią elektryczną. Niestety większość z nich nie należy do najtańszych. Nowością jest oferta firmy Onninen łącząca w sobie zarówno ekonomiczność w użytkowaniu, jak również proekologiczne podejście do otaczającej nas natury.

Onninen jest międzynarodową siecią hurtowni, która zajmuje się dostarczaniem artykułów elektrotechnicznych, instalacyjno-grzewczych, klimatyzacji i wentylacji. Firma działa w dziewięciu krajach. Onninen jest dostawcą, który oferuje bardzo szeroką ofertę produktową zawierającą asortyment kilku branż technicznych w jednym miejscu. Oferta firmy jest skierowana do szerokiej grupy klientów, począwszy od instalatorów, poprzez przemysł, organizacje publiczne, aż do detalistów.

 

 

 

Eko katalog Onninen

 

Firma Onninen wydała Eko katalog prezentujący szereg rozwiązań ekologicznych, które mogą mieć zastosowanie w budownictwie jednorodzinnym oraz w innych budynkach "małej kubatury". Rozwiązania przedstawione przez firmę są nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Eko katalog stanowi przegląd rozwiązań do wszystkich instalacji w domach: wodnych, olejowych, gazowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji, oświetleniowych oraz zasilanych energią. Wszystkie rozwiązania bazują na sprawdzonych produktach. Eko katalog skierowany jest nie tylko do osób, które budują dom. Każdy właściciel domu, mieszkania, hotelu czy biura może odnaleźć coś dla siebie, aby zaoszczędzić na kosztach utrzymania budynku i wspomóc ochronę środowiska.

W swojej sieci hurtowni firma Onninen oferuje fachową wiedzę na temat prezentowanych w Eko katalogu rozwiązań i może zarekomendować rzetelnych, współpracujących z firmą instalatorów.

 

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym firmy SOTRALENTZ

 

Współczesne budynki jednorodzinne powstające na terenach niepodłączonych do kanalizacji wymagają nowoczesnych, ekologicznych i ekonomicznych systemów rozwiązania problemu odprowadzania ścieków.

 

Onninen - przydomowa oczyszczalnia ścieków Onninen

 

Instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym SOTRALENTZ składa się z dwóch etapów:

 

 • podczyszczanie beztlenowe: osadnik Epurbloc + ewentualny separator tłuszczu
 • doczyszczanie tlenowe: drenaż rozsączający (w trudniejszych warunkach filtr piaskowy, kopiec filtracyjny lub złoże biologiczne z recylkulacją ścieków).


Epurbloc Sotralentz wykonany jest z polietylenu wysokiej gęstości (PEHD) metodą wytłaczania z rozdmuchem. Posiada on częściowy podział na komory oraz zintegrowany filtr doczyszczający, co gwarantuje bezawaryjne i długowieczne użytkowanie całej instalacji.

 

 

Czynności poprzedzające montaż każdej przydomowej oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym:

 

 • rozpoznanie warunków wodno-gruntowych na działce
 • wykonanie operatu wodno-prawnego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub odprowadzania uzdatnionych ścieków do zbiornika powierzchniowego
 • zgłoszenie zamiaru wykonania instalacji do właściwego organu terenowego (starostwo powiatowe lub urząd miasta)

 

Onninen - preparaty biologiczne Bio7

 

 

W celu właściwej eksploatacji oczyszczalni należy używać preparatów biologicznych Bio7, które:

 

 • wspomagają naturalne procesy biologiczne w osadnikach
 • likwidują nieprzyjemny zapach
 • niszczą bakterie chorobotwórcze (m.in. coli, salmonellę, czerwonkę)
 • upłynniają osady stałe i udrażniają przewody kanalizacyjne poprzez rozkładanie tłuszczy
 • wykazują wysoką odporność na detergenty i zamiany temperatury
 • pomagają chronić środowisko

 

 

Porównanie kosztów brutto inwestycyjno-eksploatacyjnych oczyszczalni przydomowej z drenażem rozsączającym oraz szczelnego szamba

 

Założenia:

 

 • Dom 4-osobowy
 • Zakładane dobowe zużycie wody(wg norm): 150 l na osobę
 • Dobowy zrzut ścieków: 150l na dobę x 4osoby = 600 litrów
 • Koszt wywozu nieczystości: 80 zł za 1 wywóz
 • Pojemność wozu asenizacyjnego: 8m3


2-letnie koszty brutto eksploatacji oczyszczalni przydomowej z drenażem rozsączającym
Założenia: grunt o bardzo dobrej przepuszczalności (np. piasek, żwir) oraz poziom wód gruntowych poniżej 2,7m p.p.t.)
rok stosowanie aktywatorów bakteryjnych wywóz osadów z osadnika (co 2 lata) koszt cykliczny 2 lat
1 120 zł 0 zł 120,00 zł
2 120 zł 150 zł 270,00 zł

 

2-letnie koszty brutto eksploatacji szczelnego szamba
roczny zrzut ścieków: 600l/dobę x 365 dni = 219m3/rok
ilość wywozów nieczystości w ciągu roku: 219 (m3/rok) / 8m3 ~ 27 wywozów/rok
rok roczny koszt wywozu: 27 x 80 zł koszt cykliczny 2 lat
1 2160 zł 2160 zł
2 2160 zł 2160 zł

Przy tych założeniach, zwrot z inwestycji nastąpi w ciągu 2 lat.

 

 

Zbiorniki na wodę deszczową Wavin oraz Sotralentz

 

Onninen - zbiorniki na wodę deszczową

 

Założenia:

 

 • Dom jednorodzinny, 4-osobowy, powierzchnia dachu=150m2
 • Dobowe zużycie wody (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury: 150l na dobę x 4osoby = 600 litrów
 • Roczne zużycie wody: 600 litrów x 365 dni = 219 000 litrów = 219m3

 

Dobowe zużycie wody zimnej na poszczególne czynności domowe, do których potencjalnie moglibyśmy użyć wody deszczowej:
25% dziennego zużycia = 150 l zużywamy na spłukiwanie toalet
12% dziennego zużycia =                 72 l zużywamy na pranie
7% dziennego zużycia = 42 l zużywamy na mycie (podłóg, samochodu itd.)
4% dziennego zużycia = 24 l zużywamy na podlewanie ogrodu
SUMA dzienne 288 litrów (czyli 72 l/osobę) wody deszczowej do ponownego zagospodarowania

 

 

Kalkulacja rocznych oszczędności przy zastosowaniu zbiornika na wodę deszczową marki Wavin o pojemności 2600 litrów i marki Sotralentz o pojemności 3500 litrów

 

Onninen - zbiornik na wodę deszczową WAVIN 2700LOnninen - zbiornik na wodę deszczową Sotralentz 3500l

Wavin 2700l               Sotralentz 3500l

 


Założenia do kalkulacji
:

 

 • Dobór zbiornika do powierzchni dachu oraz danych statystycznych dotyczących sumy średnich opadów atmosferycznych w Polsce w latach 1971-2000=596 mm. Pokrycie zapotrzebowania na wodę deszczową w 2009 roku wynosiło przeciętnie 96% (źródło: "Wykorzystanie wód opadowych w budynkach" - dr inż. Grażyna Sakson)
 • ilość miesięcy w roku gromadzenia wody deszczowej - ok 6 miesięcy ~ 180 dni
 • 3,34 zł/m3 - średnia opłata za zimną wodę pitną na podstawie stawek w mieście Poznań (za m3/ 1000l)
 • 4,54 zł/m3 - średnia opłata za odprowadzenie ścieków do kanalizacji na podstawie stawek w mieście Poznań (za m3/ 1000l)
 • 0,10zł/m2 - średnia miesięczna opłata (za 1m2 powierzchni dachu) za odprowadzenie wody deszczowej (w przypadku braku systemu rozsączania) do kanalizacji na podstawie stawek w mieście Poznań.

 

Koszt inwestycji brutto - koszt zakupu podziemnego zbiornika na wodę deszczową wraz z montażem ~ 5500,00 zł

 

Roczne oszczędności brutto z tytułu zmniejszonego poboru zimnej wody pitnej dzięki ponownemu wykorzystaniu wody deszczowej bez zużycia na pranie (pralka automatyczna):
[180 dni x ((288l - 72l) l/dobę x 96%)] x 3,34 zł/m3 = 37,3248m3 x 3,34 zł/m3 = 124,66 zł
Roczne oszczędności brutto z tytułu zmniejszenia opłat za ilość wody deszczowej odprowadzonej do kanalizacji:
150m2 x 1,10zł/m2 x 12 miesięcy = 180,00 zł
RAZEM: 124,66 zł +180,00zł = 304,66 zł

 

 

Systemy wentylacji z odzyskiem ciepła

 

W ostatnich latach rozwój technologii urządzeń wentylacyjnych oraz zwiększone wymagania inwestorów co do komfortu i energooszczędności budynków sprawiły, że coraz więcej nowobudowanych budynków wyposażonych jest w system mechanicznej wentylacji z odzyskiem ciepła. Decyzja dotycząca wyboru sposobu wentylacji powinna być podjęta na etapie projektu domu, bowiem pozwala to uniknąć znacznych kosztów inwestycyjnych, takich jak: budowa kominów czy droższe okna ze specjalistycznymi szczelinami nawiewnymi, na rzecz elementów wentylacji mechanicznej. Wcześniejsze przewidzenie miejsca położenia kanałów wentylacyjnych to również oszczędność na otworach w stropach i ścianach. Ponadto zaplanowanie systemu wentylacji na etapie projektowania domu pozwala na optymalne (najkrótsze) rozprowadzenie instalacji po pomieszczeniach.

Zapewnienie właściwej wentylacji w pomieszczeniach jest bardzo ważne, gdyż powietrze, którym oddychamy wpływa na zdrowie, nastrój oraz wydajność pracy człowieka. W pomieszczeniach zamkniętych spędzamy około 90% czasu. Najpopularniejszą metodą wentylacji domów i mieszkań jest wentylacja grawitacyjna, która w naszych warunkach klimatycznych jest bardzo mało wydajna. W wentylacji naturalnej kominy wentylacyjne powodują straty energii cieplnej budynku, nawet do 60%, co skutkuje koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów ogrzewania. Decydując się na montaż oszczędnego systemu wentylacyjnego z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego koszty ogrzewania świeżego powietrza są redukowane o 85%, a koszty ogrzewania pomieszczeń o ok. 40%.

 

Onninen - centrala rekuperacyjna REGO 400VE-B-EC-C4

 

W poniżej tabeli przedstawione zostały szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dwóch systemów wentylacji: mechanicznej i grawitacyjnej, na przykładzie domku o powierzchni ok. 150 m2 oraz przewidywany czas zwrotu inwestycji. System odzysku ciepła na bazie centrali rekuperacyjnej Komfovent REGO 400VE-B-EC-C4 oferowanej przez firmę VENTIA.

 

Założenia:

 

 • Dom jednorodzinny.
 • Powierzchnia użytkowa: 150m2
 • Ogrzewanie: piec gazowy kondensacyjny.

 

  Wentylacja grawitacyjna Wentylacja mechaniczna
Zakres Wartość Zakres Wartość
Koszty inwestycyjne* kominki, kratki, nawietrzaki, wyrzutnie
(instalacja + robocizna)
8 000 zł - 14 000zł Centrala 6 000 zł - 8 000 zł
Instalacja (materiały + robocizna) 8 000 zł - 13 000 zł
Całkowite koszty inwestycyjne* 8 000 zł - 14 000 zł 14 000 zł - 21 000 zł
Koszty eksploatacyjne / rok* 0 zł zużycie energii, filtry* 500 zł
Szacunkowy koszt ogrzewania* 5 000 zł (straty związane z wentylacją grawitacyjną do 40%) do kalkulacji przyjęto straty 1500 zł


Oszczędność w sezonie grzewczym*

3 500 zł


ok. 1 500 zł

Całkowite koszty eksploatacyjne* 5 000 zł 4 000 zł
      Oszczędności eksploatacyjne / rok* 1 000 zł
Przewidywany zwrot inwestycji ~6,5 roku

*wartości szacunkowe, ostateczne obliczenia mogą się różnić ze względu na zmienne warunki pogodowe i indywidualny charakter każdej instalacji i budynku.

 

Urządzenia wentylacyjne KOMFOVENT dają użytkownikowi możliwość stworzenia własnego, indywidualnego systemu wentylacji. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby mogły z łatwością zastąpić przestarzały system wentylacji: zwykłe wyciągi i dopływ powietrza przez okno. Cena instalacji systemu wentylacji z odzyskiem ciepła jest indywidualna i zależy od rozwiązania projektowego.

 

 

Precyzyjna bezprzewodowa regulacja ogrzewania w całym domu

 

Danfoss LinkTM to zaawansowany system regulacji ogrzewania pomieszczeń dla wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę i technologię. System Danfoss umożliwia obsługę aż do 50 urządzeń z jednego miejsca w domu. Możliwe jest więc precyzyjne sterowanie całym systemem grzewczym. Danfoss LinkTM doskonale sprawdza się przy regulacji prostych instalacji grzejnikowych, jak i rozbudowanych systemów, gdzie tradycyjne ogrzewanie grzejnikowe współpracuje z ogrzewaniem podłogowym wodnym i elektrycznym.

 

Onninen - Danfoss LinkTM

 

 

Cechy charakterystyczne Danfoss LinkTM:

 

 • centralne sterowanie ogrzewaniem z jednego punktu w domu
 • kolorowy panel dotykowy 3,5" TFT
 • tygodniowe programy ogrzewania z regulacją temperatury komfortu i obniżeń
 • zmienne nastawy i do 3 obniżeń temperatury na dobę
 • tryb wakacyjny
 • tryb komfortowy
 • ochrona przeciwzamarzaniowa
 • sterowanie dodatkowymi urządzeniami działającymi za zasadzie funkcji włącz/wyłącz
 • spersonalizowane ustawienia.

 

Living connect® to elektroniczny termostat grzejnikowy, sterowany za pośrednictwem panelu centralnego Danfoss LinkTM CC.

 

 

Cechy charakterystyczne living connect®:

 

 • funkcja otwartego okna
 • regulacja PID
 • sterowanie adaptacyjne
 • funkcja bilansowania mocy grzejnika
 • ochrona przed zakamienianiem

 

 

Dodatkowe urządzenia obsługiwane przez system Danfoss LinkTM to:

 

 • elektroniczny termostat grzejnikowy living connect®
 • regulator wodnych systemów ogrzewania podłogowego Danfoss LinkTM HC
 • termostat z czujnikiem temperatury podłogi, elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego Danfoss LinkTM FT
 • termostat temperatury pomieszczenia Danfoss LinkTM RS
 • przekaźniki bezprzewodowe do sterowania pracą dodatkowych urządzeń elektrycznych w trybie załącz/wyłącz


Centralne sterowanie ogrzewaniem powoduje oszczędność energii, gdyż np. w łatwy sposób redukuje temperaturę w nocy. Obniżenie temperatury następuje również we wszystkich pomieszczeniach, gdy wyjeżdżamy z domu. Funkcja "otwartego okna" pozwala również na oszczędność energii. System chwilowo wyłącza ogrzewanie, kiedy wyczuje znaczący spadek temperatury charakterystyczny dla wietrzenia.

 

 

Porównanie kosztów brutto inwestycyjno-eksploatacyjnych dla domku jednorodzinnego

 

Założenia:

 

 • powierzchnia ogrzewana - 150 m2
 • całkowite zużycie energii 20000 kWh
 • ilość grzejników 10 sztuk
 • inwestycja: panel centralny Danfoss LinkTM CC oraz 10 szt. termostatów living connect®

 

źródła ciepła koszt jedno-stkowy paliwa zapotrze-
bowanie na paliwo
koszt ogrze-wania/ rok

oszczędności po zastoso-
waniu Danfoss
Link (23%)

koszt inwestycji Danfoss Link czas zwrotu inwe-
stycji (lat)
Pompa ciepła Danfoss 0,56zł/kWh 5714 kWh 3200 zł 736 zł 3660 zł 5
Sieć ciepłownicza 50 zł/GJ 72 GJ 3600 zł 828 zł 3660 zł 4,4
Kocioł - gaz ziemny 2,1 zł/m3 2426 m3 5094 zł 1172 zł 3660 zł 3,1
Kocioł olejowy 3,7zł/litr 2500 l 9250 zł 2128 zł 3660 zł 1,7

Ceny (wartość brutto, z VAT) i przyjęte wartości opałowe paliw i energii mają charakter orientacyjny. Ceny mogą być zróżnicowane regionalnie, a wartości opałowe są zależne, od jakości zakupionego paliwa. W obliczeniach wykorzystano średnie ceny paliw na wrzesień 2011 w woj. mazowieckim.

 

Badania przeprowadzone na niemieckim Uniwersytecie w Aachen udowodniły, że przy wymianie zwykłego ręcznego zaworu grzejnikowego na elektroniczny  termostat można uzyskać oszczędność rzędu 46%, a przy wymianie tradycyjnych termostatów cieczowych oszczędność energii wynosi 23%. Oszczędności energii zostały uzyskane przy korzystaniu z funkcji oferowanych przez sytem Danfoss LinkTM. Badania wykazały, że najkorzystniejszy dobór temperatur to 21°C, jako temperatura i 17°C, jako temperatura ekonomiczna.

 

 

Założenia:

 

 • pomieszczenie referencyjne o powierzchni 20m2, typowe dla budynków mieszkalnych i biurowych
 • zapotrzebowanie na ciepło określone na podstawie normy EN 15316.


 

Tryb pracy systemu Danfoss LinkTM Oszczędność energii
Utrzymywanie temp. komfortu Poziom referencyjny
Obniżenie nocne 4°C pomiędzy 22.30 - 6.00 ~4%
Obniżenie 4°C pomiędzy 22.30 - 6.00 i 8.00 - 16.00 ~9%
Obniżenie 4°C pomiędzy 22.30 - 6.00 i 8.00 - 16.00 oraz po 1 tygodniu wyjazdu luty/październik >10%
Opracowanie: Redakcja
Żródło: Onninen Sp. z o.o.

Zobacz więcej treści z działu: instalacje ekologiczne
Zobacz więcej treści z działu: instalacje na dachu

PARTNERZY

 Hewalex   Buderus      Roth Polska Galmet    logo Stiebel Eltron NTS Energy De Dietrich       Immergas       Dimplex Solsum

NAJNOWSZE ZDJĘCIA W GALERII

Klimatyzator ścienny NEBULA BLACK MIRROR (R410A)
Klimatyzator ścienny NEBULA BLACK MIRROR (R410A)
Klimatyzator ścienny FLARE (R32)
Klimatyzator ścienny FLARE (R32)
Klimatyzator ścienny FLEXIS (R32)
Klimatyzator ścienny FLEXIS (R32)
Centrala wentylacyjna VENTUS
Centrala wentylacyjna VENTUS

GORĄCE TEMATY

PORADNIK

NASZE SERWISY